โปรแกรมทำบิลค่าเช่า Rent108.com
โทร : 087-6131076 ติดต่อ คุณพิษณุ
ลงทะเบียน


สมัครสมาชิก -> เพิ่มห้องเช่า -> ทำบิลค่าเช่า (ทดลอง)

กรุณารอสักครู่...


ดู VDO ก่อน : ที่จะกดปุ่มลงทะเบียน - จะทำให้คุณใช้งานเข้าใจยิ่งขึ้น

ในขั้นตอนต่อไปเป็นเป็นการทดลองทำบิลค่าเช่าอย่างง่าย โดยระบบได้สร้างห้องเช่าให้คุณไว้แล้ว 4 ห้อง คุณสามารถทดสอบสร้างบิลค่าเช่าโดยใส่เลขหน่วย
ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า แบบสมมุติ เพื่อทดลองระบบก่อนใช้งานจริง

หากสงสัยหรือไม่เข้าใจ โทรสอบถามได้ที่ : 087-6131076 คุณพิษณุ